DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

K environmentální problematice vychází obrovské množství různých tištěných nebo digitálních materiálů. Během krátké doby jsem jich shromáždil docela hodně.

 

CD s interaktivními výukovými programy:
Co si pamatuje krajina?  (SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory 2008) - vhodné pro sekundu až kvartu a 1. ročník VG
Lesní ekosystém (Rezekvítek 2009) - vhodné především pro primu a sekundu
 
DVD:
Moravský kras  (Pozemkový spolek Hády a Správa CHKO Moravský kras 2006) - interaktivní multimediální počítačová encyklopedie včetně několika filmů NG + VG
Voda pro život I (Akademie věd ČR 2007) - kvarta + VG
Přírodou města Brna I. a II. díl (Rezekvítek vydáno 2008, vytvořeno 2001 a 2002) - NG + VG 
Ochrana přírody a krajiny v České republice (AOPK ČR a MŽP a správy NP 2008) - kvarta + VG, umístěno i na http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=default_cz
 
 
Příprava exkurzí:
(Výběr je zaměřen na pro připravované akce)
Hádecké lesy (Rezekvítek 2009) - průvodce novou naučně-vzdělávací trasou v oblasti našich pravidelných jarních úklidů
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči  (1996, sv. 23) - Přehled druhové skladby bylinné a dřevinné vegetace NPR Mohelenská hadcová step + Přehled druhové skladby dřevinné a bylinné vegetace PR Dukovanský Mlýn
 
Odpady, Recyklohraní:
Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2009  - Rádce pro brněnské občany a podnikatele (11. vydání)
Eko abeceda, aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem - CD s výukovým programem + 3 videa
Na pomoc environmentální výchově - CD s filmy o zpětném odběru elektroodpadu
Zpětný odběr 2010/1 - časopis společnosti Asekol  
 
Environmentální výchova:
Sborník námětů pro projektovou výuku absolventů Specializačního studia k výkonu specializovananých činností v oblasti environmentální výchovy - (Lipka 2007/2008)
 
Fair Trade, ekologické zemědělství
Ochutnávka - ukázky vzdělávacích materiálů společnosti Fair Trade
Semínka svobody - CD s filmem o rozvoji ekologického zemědělství v Indii a na Sri Lance (cca 27 min.)
 
 
Alternativní zdroje energie:
Větrné elektrárny v jihomoravském kraji - Sborník příspěvků z odborného semináře 2007
Netradiční zdroje energie - Přednášky z VIII. celostátní konference pořádané v roce 2003
 
Knihy:
Richard Višňák: Les v hodině dvanácté, 323 s. ABIES - Vydavatelstvo Lesoochranárského zoskupenia VLK (česky) - kvalitní kniha, kterou za pouhých 50 Kč můžete zakoupit v kanceláři Hnutí Duha na Údolní 33.
Tomáš Vrška a kol. Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice, I. díl Českomoravská vrchovina - Polom, Žákova hora, 213 s. + mapová příloha, Academia 2002, v doprodeji (prodejna Academia na náměstí Svobody) za neuvěřitelných 19 Kč
Tomáš Vrška a kol. Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice, II. díl Lužní lesy - Cahnov-Soutok, Ranšpurk, Jiřina, 214 s. + mapová příloha, Academia 2006, v doprodeji (prodejna Academia na náměstí Svobody) rovněž za neuvěřitelných 19 Kč
 
Časopisy:
Jihomoravské ekolisty: čísla 2004/1,2  2005/1,2  2006/1  2007/1  2008/1,2   2009/1,2 2010/1,2
Všechna čísla včetně chybějících 2006/2 a 2007/2 jsou ke stažení na: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=5247&TypeID=2
Obsah jednotlivých čísel: ekolisty_obsah.doc [74 KB]
 
Bedrník - časopis pro ekogramotnost: číslo 2005/5  (hlavní téma Krajina)
Všechna doposud vydaná čísla (s výjimkou čísel: 2003/2  2005/5  2006/3,4  2007/5,6 a 2008/1) jsou ke stažení na:
Všechna čísla od 2004/5 do 2009/6 naleznete na http://www.pekut.cz/bedrnik/old/index.html , počínaje číslem 2010/1 na http://www.pekut.cz/bedrnik/ 
Hlavní témata jednotlivých čísel: obsah_bedrniku.doc [13 KB]  
 
Naše příroda - časopis
Všechna doposud vydaná čísla 2008/1-4, 23009/1-6, 2010/1-2