DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

EKOMAPA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

V průběhu školního roku 2010/2011 vytvořím ekomapu Jihomoravské kraje. Do ledna 2011 vznikne její textová část, která bude mít formu přehledu pozoruhodných lokalit. Po jejím dokončení začnu pracovat i vlastní mapě.

Těžba nerostných surovin v JMK - tezba_nerostnych_surovin_v_jmk.pdf [156 KB]

 1. Těžba v současnosti
 2. Zaniklá těžba
 3. Rekultivace
 4. Zvláště chráněná území
 5. Kauzy
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v JMK - evvo_v_jmk.pdf [136 KB]
 1. Střediska ekologické výchovy
 2. Centra ekologické výchovy ČSOP
 3. Ekoškoly
 4. Zájmová činnost
 5. Ekoporadny a ekoinfocentra
 6. Nadace a nevládní neziskové organizace
 7. Obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, MAS

 

 

 

 

Náměty pro ekologicky nebo environmentálně zaměřené exkurze do míst v Jihomoravském kraji a jeho blízkém okolí.

ENERGETIKA

Informační centrum Elektrárny Dukovany (kraj Vysočina) http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/edu/informacni-centrum.html

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice (kraj Vysočina) http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/dalesice.html

Fotovoltaická elektrárna Hrušovany nad Jevišovkou (ČEZ) http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/slunce/provozovane-fotovoltaicke-elektrarny/fotovoltaicka-elektrarna-hrusovany.html

Sluneční elektrárny v ČR (stav k 1.4. 2010) http://www.eru.cz/

Elektrárny ČEZ spalující biomasu (Hodonín) http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/biomasa/elektrarny-cez-spalujici-biomasu.html

MVE Brno-Komín http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/brno-komin.html

MVE Brno-Kníničky http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/brno-kninicky.html

Brněnská teplárna postaví v Maloměřicích malou elektrárnu (MfD 23. 4. 2010) http://brno.idnes.cz/brnenska-teplarna-postavi-v-malomericich-malou-elektrarnu-pog-/brno-zpravy.asp?c=A100422_202154_brno-zpravy_bor

Přehled údajů o licencích udělených Energetickým regulačním úřadem http://www.eru.cz/

NÁVRHY NOVÝCH CHKO SOUTOK a STŘEDOMORAVSKÉ KARPATY

Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice

Mapa návrhu CHKO Soutok včetně zonace:

Obce na jižní Moravě se brání zřízení CHKO Soutok a EVL Ždánický les, která by se v budoucnosti mohla stát jedním z jader uvažované CHKO Středomoravské Karpaty

 
DOPRAVNÍ STAVBY
R 52 (Brno - Mikulov)
Desetkrát proč R 52 (názory Ředitelství silnic a dálnic ČR)
 
R 55 (Břeclav - Přerov)
Ekologové brání ptáky před dálnicí R 55, navrhují podzemní tunely